• Telefon: + 382 (0) 20 446 500
  • epamontenegro@gmail.com
Login

O nama

INFORMACIONI SISTEM ZAŠTITE PRIRODE U CRNOJ GORI

Shodno čl. 64 Zakona o životnoj sredini (“Sl. list RCG”, br. 52/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine uspostavlja i vodi Informacioni sistem životne sredine, sa ciljem efikasnog identifikovanja, klasifikovanja, obrade, praćenja i evidencije prirodnih resursa i upravljanja životnom sredinom, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obaveze.
Sadržaj Informacionog sistema je definisan čl. 63. Zakona, i obuhvata, pored ostalog, i podatke koji se odnose na zaštitu prirode i biodiverzitet, a to su posebno podaci o: “5) područjima koja su posebnim propisima određena kao zaštićena ili ugrožena, i 6) biološkoj raznovrsnosti i stanju biodiverziteta”.
Takođe, shodno Zakonu o zaštiti prirode ("Sl. list CG", br. 54/16) Agencija je u obavezi da uspostavi i vodi Registar zaštićenih područja i područja pod preventivnom zaštitom (čl. 38.), te Registar speleoloških objekata (čl. 68.), kao digitalne geografske informacione sisteme.

U navedenom smislu, Agencija kroz svoju redovnu djelatnost, te domaće i međunarodne projekte, permanentno sprovodi brojne aktivnosti sa ciljem uspostavljanja i unapređenja jedinstvenog Informacionog sistema zaštite prirode (ISZP), koji treba da čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje, analizu i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biodiverziteta i zaštitu prirode u Crnoj Gori.
Većina aktivnosti vezanih za uspostavljanje i unapređivanje Informacionog sistema u zaštiti prirode do sada je bila usmjerena, uglavnom, na razvoj odgovarajućih baza podataka kao mjesta za pohranu podataka o biodiverzitetu, prikupljanih kroz redovnu djelatnost Agencije i razne domaće i međunarodne projekte, kao i na uspostavljanje web portal za nacionalno zaštićena područja.
U okviru projekta “Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu (ORF - BD) – Biodiverzitet” i subprojekta: Regionalna mreža za uspostavljanje podataka o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR), finansiranog od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmBH, u 2018. godini izrađena je i uspostavljena Platforma za bazu podataka o biodiverzitetu, u tri države: Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Platforma se odnosi na tri tematske baze: Nacionalno zaštićena područja, Listu endema Jugoistočne Evrope i Ekološku mrežu NATURA 2000 (samo u Makedoniji), i predstavlja osnovu za budući ISZP u Crnoj Gori.
U 2017. godini realizovane su aktivnosti uspostavljanja web portala: “Nacionalno zaštićena područja”, koje su finansijski podržane od strane MAVA fondacije, u okviru IUCN-ovog regionalnog projekta „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe“. Web portal sadrži mapu nacionalno zaštićenih područja, baze podataka i dokumentaciju za svako zaštićeno područje.
Dalji razvoj ISZP biće usmjeren ka uspostavljanju drugih (potrebnih) baza podataka- modula (Flora, Fauna, Gljive, Speleološki objekti, Međunarodno zaštićena područja, Međunarodno značajna područja, Invazivne strane vrste i dr.), web servisa za razmjenu podataka, te uspostavljanje web/geo portal kao centralnog web rješenja koje će osigurati javni pristup ažuriranim i verifikovanim prostornim i neprostornim podacima o zaštiti prirode i biodiverzitetu u Crnoj Gori.
Trenutno je razvijen modul- Lsta endema JIE (Lista odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi); te web portal- Nacionalno zaštićena područja, dostupan na web adresi: prirodainfo.me.

O informacionom sistemu za biodiverzitet u regionu

Informacioni sistem za biodiverzitet u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini


Ova aktivnost ima za cilj da uspostavi regionalno jedinstvenu strukturu bazu podataka o biodiverzitetu, koristi softverske alate za definisanu strukturu bazu podataka (REST WEB usluge - specifikacija i djelimična implementacija, dovoljna za podršku WEB stranice razvijene u ovoj aktivnosti i WEB stranicu(e)) te preporuči prioritete za dalji razvoj baze podataka i aplikacija u oblasti biodiverziteta. Web stranica(e) pokrivaju:

  • • Standardni obrazac podataka - SDF za Natura 2000 uključujući zahtjeve za izvještavanje o podacima, za Makedoniju;
  • • Lista endema izabranih kopnenih biljnih i životinjskih taksona JIE za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Regionalni pristup u dizajniranju ovog IT rješenja pruža zajedničku platformu za regionalnu razmjenu podataka o biodiverzitetu, znanja i iskustava, s obzirom na tehničke i organizacione / administrativne razlike koje postoje među zemljama. Struktura baze podataka o biodiverzitetu zasnovana je na Darwin Core-u, međunarodnom standardu koji obuhvata riječnik pojmova u cilju lakše razmjene informacija o biodiverzitetu. Krajnji korisnici ove aktivnosti su:

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Environmental Protection Agency.