• Telefon: + 382 (0) 20 446 500
  • epamontenegro@gmail.com
Login

Info o GIZ/ORF-BD

Podršku za uspostavljanje Informacionog sistema za biodiverzitet, i različitu regionalnu saradnju i projekte koji se tiču očuvanja biodiverziteta, je pružio Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (GIZ/ORF-BD) u sklopu pod-projekta „Regionalna mreža za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR)“, finansiranog od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i implementiranog od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Priroda

  • Naziv projekta Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (ORF-BD)
  • Nalogodavac Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
  • Zemlje EU – zemlje pristupnice iz Jugoistočne Evrope i Hrvatska kao mentor
  • Politički nosilac Vijeće za regionalnu saradnju (RCC)
  • Trajanje 2015 - 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Environmental Protection Agency.