• Telefon: + 382 (0) 20 446 500
  • epamontenegro@gmail.com
Login

O listi endema

Lista odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi (JIE)


Procjenjuje se da je distribucija preko 2000 taksona u regiji JIE ograničena na samo jednu ili nekoliko ekonomija – što ih čini endemskim taksonima. Ovi taksoni (vrste i podvrste) se ubrajaju u najatraktivnije taksone, a zbog svoje ograničene distribucije su ranjivi i jedinstveni za definisanu geografsku lokaciju. Endemski taksoni se mogu pronaći u različitim izvorima informacija, uključujući nacionalne crvene liste flore i faune u regiji, a dosta je urađeno na prikupljanju i kompiliranju podataka o njihovoj distribuciji, ekologiji i konzervaciji (u skladu sa CBD-om i uputstvima EU). Međutim, zbog nedostatka bliske saradnje i komunikacije postoji određeni broj problema u . . .

Priroda

Info o GIZ/ORF-BD

Podršku za uspostavljanje Informacionog sistema za biodiverzitet, i različitu regionalnu saradnju i projekte koji se tiču očuvanja biodiverziteta, je pružio Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (GIZ/ORF-BD) u sklopu pod-projekta. . .

Priroda

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Environmental Protection Agency.